VictoriaTrade lokalita
  • VICTORIA TRADE s.r.o.
  • Staré záhrady 28/4818
  • 821 05 Bratislava, Slovakia
VictoriaTrade e-mail
victoriatrade@gmail.com
victoriatrade@victoriatrade.sk

VictoriaTrade bankové spojenie
IČO: 36 278 793 / IČ DPH: SK 2022108902
Č.účtu: 4002963108/7500, ČSOB, a.s.
Vrska

Ing. Vladimír Vrška

+421902 913 020

Cehula

Martin Cehula

+421902 913 021

Ondrus

Štefan Ondruš

+421902 913 023

bosansky

Ing. Miroslav Bošanský

+421902 913 024

pavlus

Pavol Pavlus

+421905 580 356

šipka